Thursday, July 16, 2015

Vi setter opp lavvuen, som vi skal bruke som et ekstra rom 
under skriveworkshoppen i tillegg til Sørfjorden kapell. 

Måtte lete litt etter jordkjelleren på Gjeldset, 
men i dag begynner vi å jobbe med dørene...


Tuesday, May 26, 2015

Sommeren 2015

Kjære venner – Dear Friends!

Vi har satt av to uker på Sørfinnset i sommer: 13. -26. juli.
Time for Sørfinnset this summer is set to two weeks: July 13 to 26.


• Mandag 20. juli / Monday July 20
kl. 14: Gammedag / Turf Hut Day
10-årsmarkering ved Kjellingvatnet/ 10 Years Anniversary by Lake Kjellingvatnet
Tørrkjøtt, gáhku, buljong mm.
Vedlikehold. Bål. Per Enokssons Hikki (teltbadstu). Om joik.
Dried reindeer meat, flat bread, broth and more.
Maintenance. Bonfire. Per Enoksson´s Hikki (tent sauna). About joik.

• Tirsdag 21. juli / Tuesday July 21
Forfattercafé / Writers´ Café
kl. 19.30: Tor Eystein Øverås: Om å skrive / About writing. Marte Huke: Dikt / Poems
Kaffe og kaker. Gratis inngang.
Coffee and cakes. Åpen kirke. Free entrance. Open church.
Stedet er Sørfjorden kapell / The place is Sørfjorden Chapel
Norsk språk / Norwegian language

• Tirsdag 21. juli - torsdag  23. juli / Tuesday July 21-Thursday July 23
Skriveworkshop med Marte Huke/ Writing workshop lead by Marte Huke
Begrenset plass. Info og påmelding. / Limited number of participants. Information and registration. 
kontakt Søssa / contact Søssa (sossa@balkong.net +47 481 49 818)
Norsk språk / Norwegian language

• Lørdag 25. juli / Saturday July 25
Sommerfesten / The Summer Party
På Ungdomshuset / At The Youth House: kl. 21-02
Musikk / Music: Maria Due, Snorre Magnar Solberg, Sørfinnset DJ Club + Surprises
Åpen scene. Open stage.
Snacks og sommerens drink / Snacks and this summers cocktail
Gratis! Free!

Sørfinnset skole/ the nord land ønsker velkommen til tolvte sommeren på Sørfinnset!
Sørfinnset skole/ the nord land welcome you to the 12th summer at Sørfinnset!

Planlegger du å bli en stund? Ta med telt, og ihvertfall sovepose og liggeunderlag!

Planing to stay for a while? Bring a tent, and the things you need to sleep!

For mer informasjon/ For more information:

Søssa Jørgensen sossa(at)balkong.net +47 481 49 818
Geir Tore Holm geir(at)balkong.net +47 926 96 465


Åpen skrive-workshop 21-23 Juli

Opplesninger, foredrag og arbeid med tekst til plakater, beskrivelser og andre publikasjoner har vært en del av virksomheten i Sørfinnset skole/ the nord land. Det har vært skrevet artikler i bøker og tidsskrifter om prosjektet og to universitetsavhandlinger har behandlet prosjektet. Nå arbeider vi med – å finne egne ord – for i fremtiden å kunne beskrive arbeidet med Sørfinnset skole/ the nord land. Vi ser det som viktig å selv formulere og bruke språk som er nærmere knyttet til hvordan vi som billedkunstere tenker og handler.


I sommer vil vi samles om tekst- og skrivearbeid og bruker Sørfjorden kapell til det. Kapellet er jo allerde et etablert sted for tekst, utledninger og fortolkninger. 


Til å lede workshop ́en har vi Marte Huke og til å holde et inspirasjonsforedrag med samtale om å skrive, bidrar Tor Eystein Øverås. Begge forfattere har tilknytning til Gildeskål.

Som alle arrangement og aktiviteter med Sørfinnset skole/ the nord land er også skrive-workshop og foredrag åpent og gratis for interesserte. Tilreisende og lokale! Unge og gamle:)

Du må sette av tre hele dager til workshoppen, og beregne at du må skrive etter at Marte Huke er ferdig med sin undervisning for dagen.

På avsluttningen av workshoppen går vi gjennom tekstene våre i plenum, Tor Eystein og Marte kommenterer. Etter workshop ́en vil en del av produksjonen forhåpentligvis kunne brukes til opptak til  vår lokale nærradio, Radio Kongo, kanskje til plakater og til framføringer på årets sommerfest på UL Vårsols ungdomshus lørdag 25. juli. 

Mat og drikke lager og spiser vi sammen.

Har du lyst å bli med? Send en mail til sossa(at)balkong.net

Om det blir stor interesse må vi gjøre en prioritering, sender du mail blir du satt på liste og får mulighet å delta så langt vi har plass.

Friday, February 6, 2015

Sørfinnset skole/ the nord land mottok Gildeskål kommunes kulturpris for 2014.
Vi er stolte og glade!!!

Sunday, May 18, 2014

Sørfinnset skole/ the nord land, sommeren 2014for English, please scroll down..

På loffen 21.-27. juli 2014
Lofferuta: 

1. Forstranda
2. Kjellingvatnet
3. Klippfiskberga ved Seivågen
4. Storroten
5. Sørfinnset
6. Kvannstivatnet
7. Ungdomshuset

                                                                                  Forstranda
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             *********************************************************************************


Vi ser i lufta. Hvordan står det til med allmenningene? Er lufta fortsatt for alle?

Det er ellevte sommeren i bygda. Først på skolen, med mye liv, folk og lærdom, så en omflakkende tilværelse etter at skolen ble solgt til private i 2010. Noen år har Sørfjorden kapell vært vår base, med forsamlinger, sending av Radio Kongo og arbeid med bygninger.
I fjor var Ungdomshuset Vårsol arena for seminar, utstilling og stor fest i anledning tiårsjubileet.I år er vi tilstede utenfor bygningene og camper på utvalgte steder i og rundt Sørfinnset. Vi vil slå leir på møteplasser, der hvor stier krysser og i fjæra. Vi lar tilfeldighetene råde og reder for et lavt perspektiv ved leirbålet. Hvordan oppleves ferdselsårer, utsikter og eiendomsgrenser når turen går dit vandringsstaven peker?
Gjennom dette feltarbeidet, med lesesirkel, samtaler, tegneblokk, kamera og møter med folk, planter, geologi og dyr vil årets sommer på Sørfinnset være av det lavtliggende, men kanskje vel så innsiktsgivende slaget.  
Av faste gjøremål blir det likevel arbeid med jordkjelleren, vedlikehold og markering av gammens niårsdag og kanskje blir det en sommerfest.For de som vil være med på denne turen må man belage seg på å være selvforsynt med telt, tøy og godt turutstyr. Kosten blir av det enkle slaget, tilberedt på bål og stormkjøkken, Sørfinnset skole/ the nord land står for maten.

Velkommen!


Utstyrsliste: Anbefalt pakkeliste 2014 

- regnklær

- gummistøvler/vantette sko
- fjellstøvler/grove utendørssko for fottur + utendørs arbeid
- sovepose + liggunderlag
- evt. telt
- anorakk
- superundertøy
- skift
- varm ullgenser
- vindtette bukser for utendørsaktivitet
- ullsokker/ skift
- lue
- arbeidshansker
- håndkle
- badeklær (til svøm og sauna)
- solkrem
- myggspray
- kopp, tollekniv, spisefat og skål, bestikk

- (evt.) kokekar (til mindre retter/te og kaffe)
- vannflaske

- penn og skrivebok
- skissebok

Kontakt: sossa(at)balkong.net, +47 48149818 geir(at)balkong.net, +47 92696465 karolintampere(at)gmail.com, +47 45683453

*****************************************************************************Summer 2014, Sørfinnset skole/ the nord land

Loafing Around,  21-27 of July

                                               
Looking in the air. How are the commons doing? Is the air still for everyone?

It´s the eleventh summer in the village. First we were present in the school-building with lots of liveliness, people and knowledge, then followed a roaming existence as the school got sold to private hands during 2010. 

During some years the Sørfjorden Chapel has been our base, with gatherings, broadcasting of Radio Kongo and work on the constructions of the dwellings.

Last year's arena was the Vårsol Youth house with seminars, exhibition and a grande party due to the occasion of the ten years anniversary.
 
 This year we will be present outside the buildings and camp on selected locations in and around Sørfinnset. We will pitch our camp on meetingplaces, where paths cross and along the seashore.We will let the chances decide and prepare for low perspectives by the bonfire. How are traffic arteries, views and private properties experienced when the path goes in the direction pointed by the wanderer's staff?

This summer at Sørfinnset, will through fieldwork; reading circle, conversations, sketch pad, camera and meeting with people, plants, geology and animals be of the low-lying kind, but maybe giving as much insight as other perspectives.
Of permanent activites there will still be work to do on the Earth cellar, maintenance and marking of the occasion of the Turf house's ninth anniversary, and perhaps there will be a summerparty. 

If you would like to join this hike, you have to bring your own tent, clothes and needed outdoor equipment. The meals will be simple, prepared on fire and camping stoves. We share what we have, you don't have to bring your own food.
Welcome!

Recommended packing list 2014:

-waterproof clothes

-waterproof shoes/ wellingtons
-trekking boots and/ or work boots
-sleeping bag and trekking mattress
-tent
-windproof jacket
-warm underwear extra
-woolen sveather
-windproof trousers trekking and working
-extra wollen socks
-wind hat
-working gloves
-towel
-swimsuit
-sunscreen lotion
-anti. mosquito spray/ roll-on
-cup, knife, plate, saucer, cutlery
-water bottle
-pen and notebook
-sketchpad

Contact: sossa(at)balkong.net, +47 48149818 geir(at)balkong.net, +47 92696465 karolintampere(at)gmail.com, +47 45683453
Tuesday, May 28, 2013

VELKOMMEN TIL 10-ÅRSJUBILEET FOR SØRFINNSET SKOLE/ THE NORD LAND,

22.-28. JULI 2013

Merk av datoene i kalenderen og legg reiseruten om Gildeskål, for sommeren 2013 er det 10 år siden arbeidet med Sørfinnset skole/ the nord land begynte!


Markeringen av 10-årsjubileet inkluderer utstilling, workshop, vandring, bygningsarbeide, nærradio, fuglevake og sommerfest med jubileumsprogram.

Gjennom årene har mange et hundretalls personer bidratt til å gjøre dette sosiale kunstprosjektet unikt i en internasjonal sammenheng. Jubileet i 2013 er en anledning til å samle så mange som mulig av bidragsyterne for å feire hva Sørfinnset skole/ the nord land har vært og kan bli!

"Økologi bliver en måde, hvorpå man kan balancere en hyperkompleks helhed ved hjelp af respekt og gensidighed. En økologi indikerer imidlertid ingen konfliktfri harmoni eller smertefri helhed, at handle og bo i fellesskab inkluderer altid en interessekonflikt og forhandlinger."

Boel Christensen-Scheel om Sørfinnset skole/ the nord land i Øjeblikket nr.47/ 2006

Hovedarena for markeringen av 10-årsjubileet sommeren 2013 er Ungdomslaget Vårsols hus. Dette allhuset ligger ved Seivågen, sentralt i bygda, og rommer storkjøkken, bar og scene. Her blir det måltider og samvær, workshop, utstilling og fest. Sommerfest 2012, 2 DJer: Sunshine og Sotofett.

Jubilåret markeres med:

* Kunstnersamling med deltakere fra Finland, Thailand, Belgia, Latvia, Chile,
Tyskland, Sverige og Norge. Bidragsytere inviteres tilbake til Sørfinnset.
Arbeid med bygninger, vandringer og jubileumsprogram.
* Gammen ved Kjellingvatnet 8 år! Vedlikehold og samiske godsaker.
Tirsdag 23. juli kl. 14.

* Utstilling på Ungdomshuset 24.-27. juli.
"High Lights" med Kamin Lertchaiprasert, Rirkrit Tiravanija, Jirasak Saengpolsith,
Angrit Ajchariyasophon, Tepparit Nuntasakun, Minna Heikinaho, Anni Laakso, Snorre Ytterstad, Jochem Vanden Ecker, Christina Zuck, aiPotu, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm,
Instituto Divorciado & Benjamin Echazarreta, akcg(anna kindgren og carina gunnars)oa.
Åpning onsdag 25. juli kl. 18.

* Åpen workshop. "Tonight: Relational Aesthetics".
Bidragsytere: Boel Christensen-Scheel, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Camila Marambio,
Zane Zajan_kauska og kunstnerne i Sørfinnset skole/ the nord land.
Torsdag 25. juli kl. 11-17.

* Fuglevake på Sørfjorden kapell. "Soundscape Røst" med Elin Øyen Vister,
orgelresitasjon og fugleliv.
Torsdag 25. juli kl. 22.

* Lokal nærradio. Radio Kongo på FM 101.1 med DJ Sotofett som vert.
Hele uka.
* Jubileumsfest. Sommerfest for niende gang. Thai-mat, sommerdrikke,
dans og åpen scene. Levende musikk med Jimi Tenor, Bjørn Torske,
Buckle Bunnies and the Mapmakers of Countries yet to come,
DJ Sotofett, DJ Sunshine og DJ Ole Radar & Isak presenterer: Stiv kuling!
På Ungdomshuset lørdag 27. juli kl. 20.

 
Årets program på Sørfinnset skole/the nord land er i første rekke støttet av Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune, UL Vårsol, Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda, lokale krefter, Handnesgarden og Gildeskål kommune.

Ønsker å komme? ta kontakt på mail eller telefon


Hjertelig velkommen!

Kontaktpersoner, Sørfinnset skole/ the nord land:
Søssa Jørgensen, tel. +47 481 49 818 / e-post: sossa(at)balkong.net
Karolin Tampere, tel. +47 456 83 453 / e-post: karolintampere(at)gmail.com

Sunday, July 8, 2012

Kunsten og kretsløpet 2012

                                  for English please scroll:

Denne sommeren holder vi en femdagers workshop: Kunsten og kretsløpet. Vi ser på lokale miljøutfordringer og endringer fra kunstens plass i de ulike, men sammenhengende kretsløpene. Perspektiver på forholdet mellom kunst og økologi med utgangspunkt i et konkret eksempel: bakgrunnskunnskap og planlegging av Toalett-/vaskehuset på the nord land, ved Kjellingvatnet.

Kretsløpene vi fokuserer på, tar for seg kunstens berøringspunkter med samfunnsrelaterte fag som sosiologi, økonomi, ideologi, biologi, historie og arkitektur. Prosjektet er tverrfaglig, undersøkende og praktisk utførende. Diskusjon om strategier for kunst-praksis hvor estetikk er mer enn livstil og form, men alternative linjer for erkjennelse og sosialt ansvar står sentralt.

Workshopen Kunsten og kretsløpet blir en veksling mellom innlegg og diskusjoner, praktisk arbeid med nyttige utforskninger av alternativ og bærekraftig materialbruk, restaurering av jordkjelleren på Sørfinnset, rydding av området hvor Toalett-/vaskehuset på the nord land skal bli reist, bygging av temporært avtrede samt forberedelser til den årlige sommerfesten 20. juli.

Workshopen er åpen for deltakelse, ingen registrering er nødvendig.

VELKOMMEN!
                                       In Memoriam Ellinor Haugård (1952-2013)SOMMERPROGRAM 15. – 21. juli 2012

Søndag 15. juli
Gammedagen: Gammen 7 år! 

Fra kl. 13: Samisk mat: 
biđus (reinkjøttgryte), gáhkku (klappakake), gáfe (kaffe), boskadeadja (kvanndrikk)
Årlig vedlikehold av Gammen ved Kjellingvatnet.

 Máiste

 Karolin legger nytt bjørkeris i gammen
Søssa lager klappakaker  eller gongkaker?Fra kl. 21: på Sørfjorden kapell: Introduksjon til workshopen
Kunsten og kretsløpet ved Karolin og Søssa. Kort presentasjon av alle deltakerne. Idémyldring til do- og dusjkonstruksjon.Mandag 16. Juli
Fra kl. 11: Utdrag fra masteroppgaven i landskapsarkitektur v/ Søssa Jørgensen: 

Fra overlevelseslandskap til opplevelseslandskap
Kart og planer: tre offentlige steder i Sørfjorden. Inkludert planer for omådet ved Kjellingvatnet.
På Sørfjorden kapell

Fra kl. 14: bygging av temporær do: sommerlatrine ved Kjellingvatnet.

 Latrine: Værsågod.......

Fra kl. 14: bygging av temporær dusj ved Sørfjorden kapell (vi deler i to grupper)

Fra kl. 21: Egenpresentasjon av deltakerne.


Tirsdag 17. juli
Fra kl. 10: Jordkjelleren: vi nærmer oss ferdigstilling!


Fra kl. 21: Tankekraft som motivasjon i kreative kriser, med Roger Granberg
På Sørfjorden kapell


Onsdag 18. juli
Fra kl. 10: Ekskursjon til renseanlegg: Hva skjer med kloakken fra Sørfinnset?
Oversikt ovenifra: vi går opp i Øverdalen. 

Oppmøte på Sørfjorden kapell.

Fra kl. 16: Introduksjon til prosjekter som aktualiserer alternativ/komplementerende valuta ved Karolin Tampere. Åpen diskusjon: Hvordan kan vi tenke alternative finansieringsmodeller for Toalett/ -og vaskehuset?
På Sørfjorden kapell
Fra kl. 21: Egenpresentasjon av deltakerne. Helene Gundhus Ingebritsen om grensekontoll og EUs nye grensepoliti: Frontex,
og Stefan Mitterer om eget arbeide.
På Sørfjorden kapell


Torsdag 19. juli
Fra kl. 11: Agorafobi av akcg (Anna Kindgren / Carina Gunnars)
På Sørfjorden kapell

Fra kl. 13: 30: utendørs arbeide

Fra kl. 18: Badstubading ved fjorden.
Fra kl. 21: Filmkveld:
Forfilm: Kiirunavaara Luossavaara Bengt Jernelöf´s life.
Hovedfilm: Bogotá Change, cities on speed #4.
På Sørfjorden kapell


Fredag 20. juli
Forberedelser til sommerfesten. Matlaging, rigging og annen aktivitet

SOMMERFEST fra kl 20! på Klippfiskbergan i Seivågen.Dj Sunshine og Dj Sotofett spiller

Radio med skitprat fra Sommerfesten


Lørdag 21. juli
Fiskefestival ved UL Vårsol på Ungdomshuset


Søndag 22. juli
Oppsummering og pakking.


Hver dag: Radio Kongo med mer eller mindre skitprat fra klokketårnet. http://www.radiokongo.net/NB! Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Fase to: er planlagt for 2013 og består av å bygge og ferdigstille Toalett-/vaskehuset til bruk for allmennheten på the nord land ved Kjellingvatn i Gildeskål kommune, Nordland.
Støttet av Gildeskål kommune. 

Samarbeidspartnere: Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda,
 Sørfjorden kapellforening og frivillige.

---


English:

ART AND CIRCULATION, workshop

This Summer you are welcome to Søfinnset Skole / the nord land to take part in the five day workshop 'Art and Circulation'. We will look into the local environmental challenges and changes, from the perspective of art and its many possible places, in different but coherent circulations.

Perspectives on the relationship between art and ecology taking a specific example as starting point: background knowledge, preparation and planning of a new building: The Wash & Toilet House for the nord land, at Kjellingvatnet.

The different circulations that we refer to and will focus on, are Art and several sciences that may come in contact with it, in the realm of social sciences, economy, ideology, biology, history and architecture. The workshop is an interdisciplinary, investigative and practice-oriented project. Discussions into strategies for artistic practice where aesthetics become more than lifestyle and form, but follow alternative lines for understanding, awareness and social responsibility will be crucial.

The proposed activities at 'Art and Circulation' will include and alternate between contributions, discussions, useful investigations into sustainable material use, and the practical work of restoration of The Earth Cellar at Gjelset, and clearing of the future site for the building of The Wash & Toilet House at Kjellingvatn (2013), as well as the construction of a temporary toilet and outdoor shower facility.


Finally we will be preparing for the annual Summer party to be celebrated on July 20th.Welcome!---

Art and Circulation - Summer Program July 15-21st 2012

part of Sørfinnset Skole / the nord land


Sunday July 15th
At Kjellingvatnet:
13hrs The 7th anniversary of Sami Goathi (The Turf House)
Sami food: biđus, gáhkku, gáfe, boskadeadja

Annual maintenance of the Sami Goathi by Kjellingvatnet in Gildeskål

At Sørfjorden Chapel:

21hrs Introduction to the workshop Art and Circulation by Karolin Tampere and Søssa Jørgensen

Short presentations by all participants. Brainstorming ideas for the temporary toilet and outdoor shower.

Monday July 16th
At Sørfjorden Chapel:

10hrs Excerpt from the Master degree paper
"Survival Landscapes becomes Experience Landscape". Maps and plans: three commons in Sørfjorden, where also the sketches for Kjellingvatnet area is included. By Søssa Jørgensen

13hrs Building of a temporary outdoor shower

At Kjellingvatnet:

13hrs Building of a temporary toilet

At Sørfjorden Chapel:

21hrs Self presentation by participants


Tuesday July 17th
At Gjelset:

10hrs Building of The earth cellar: it is close to completion!


At Sørfjorden Chapel:

21hrs Self presentation by participants


 
Wednesday July 18th
Meet up at Sørfjorden Chapel:

10hrs Excursion to a sanitation departement: What happens with the sewage from Sørfinnset?
We reatch a wiew from abowe; walking to Øverdalen.

15hrs Introduction to three projects that actualizes and takes in use complementary currency, by Karolin Tampere

18hrs Sauna bath by the fjord

21hrs Self presentation by participants

Thursday July 19th
At Sørfjorden Chapel:

10 hrs Agorafobia, a talk by akcg (Anna Kindgren and Carina Gunnars)

21hrs Movie night: Bogotá Change, cities on speed #4Friday July 20th
Preparations for the annual Summer party. Cooking, building, installing and other activities.

SUMMERPARTY from 20hrs! at Klippfiskbergan in Seivågen.

Music from DJ Sunshine and DJ Sotofett

Radio Kongo reporting live from the party.


Saturday July 21st
Annual Fishing festival, organized by UL Vårsol, at Ungdomshuset


Sunday July 22nd
Wrapping up and packing
(the program allows changes)

Everyday: Radio Kongo sending out programs from the clock tower.


Phase two of 'Art and Circulation' is planned for 2013 and consists of building and completion of the Wash & Toilet House, constructed for common use at the nord land by Kjellingvatnet in the Municipality of Gildeskål, Nordland.

With the kind support of Gildeskål Municipality. 

Partners: Lokalutvalget for Sørfjorden and Forstranda,
Sørfjorden kapellforening and volunteers.